Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại.